Bestillingsskjema for kjøp av aksjer ved emisjon i Polarfisk AS

Bestilling av aksjer i Polarfisk AS

org.nr. 994 210 246

 – Tegningsperiode er avsluttet – 

Aksjetegning

Polarfisk AS inviterer privatpersoner, investorer og selskaper til aksjetegning i vår emisjon for å styrke selskapets egenkapital for utvikling og drift i forbindelse vårt oppdrettsanlegg for størfisk med produksjon av caviar.

Aksjenes kjøpspris er 5,00 NOK pr aksje.

Polarfisk AS har lagt til rette for bestilling av aksjer i henhold til tidligere prospekt som er tilgjengelig på vår hjemmeside. Det vil komme ny oppdatert informasjon om utvikling og fremdrift for selskapet.

Selskapets styre forbeholder seg rettigheten til å kansellere eller redusere antall bestilte aksjer.

Bestilling av aksjer gjøres ved å fylle ut skjemaet på denne siden.

Dersom du velger å bruke manuelt utfylt bestillingsblankett, kan denne skannes inn i pdf-format og sendes til post@polarfisk.com

Ta kontakt med daglig leder Anker Bergli på tlf. +47 47 61 40 00 dersom du har spørsmål.

Trykk her for å laste ned manuelt bestillingsskjema for aksjer i Polarfisk AS.

Minste bestilling:

For privatpersoner: 2.000 aksjer, tilsvarende: 10.000 NOK
For selskaper og investorer: 10.000 aksjer, tilsvarende: 50.000 NOK
For investeringsfond: 200.000 aksjer, tilsvarende: 1.000.000 NOK

Styret i Polarfisk AS kan gjøre unntak ved skriftlige forespørsler. Det er ingen maksimumsbestilling. Styret i Polarfisk AS må behandle bestillingen, godkjenne den og gi tilbakemelding før aksjetegningen blir gyldig.

Bestillingsskjema (ikke aktivt)

KONTAKT:

Daglig leder Anker Bergli
Tlf: (+47) 47 61 40 00
Epost: post@polarfisk.com