SRM-Article Archives - Polarfisk
6

Prosjektskisse for oppstart av produksjon

Polarfisk forbereder oppstart av produksjon og vil investere omkring 49 millioner kroner i anlegget i 2021 for å ha plass til den voksende biomassen, samt import av gytemoden fisk fra Tyskland.

0

Stør-selskapet Polarfisk jakter nye investorer til luksuskaviar

Meløy selskapet Polarfisk ønsker å utvide kapitalen med inntil 49 millioner kroner. Håper å produsere 500 kilo russisk kaviar neste år.

0

Emisjon i Polarfisk AS – Tegningsfrist 7. Desember 2020

Polarfisk inviterer aksjonærer til å tegne seg i en ny emisjon med tegningsfrist 7. Desember 2020. Tegningskurs er fastsatt til 7 kroner per aksje, som verdsetter selskapet til 132,78 millioner [...]

1

Polarfisk forbereder kommersialisering

Den oppgraderte oppdrettshall 2 settes i drift med RAS-anlegg innen utløpet av 2020. Våren og sommeren 2021 planlegger selskapet å utvide produksjonskapasiteten og påbegynne produksjon og [...]

0

Polarfisk hentet 13,5 millioner i ny kapital

Kapitalutvidelsen i Polarfisk ble solid overtegnet! - Jeg er henrykt over resultatet! sier Anker Bergli, daglig leder og gründer av selskapet.

0

Polarfisk vil selge russisk kaviar for 200 millioner

Polarfisk forventer en omsetning på inntil 200 millioner med et driftsresultat på inntil 135 millioner ved leveranser av 10 tonn eksklusiv russisk kaviar årlig.

0

Miljøvennlig oppdretter søker investorer

Polarfisk har et miljøvennlig landbasert oppdrettsanlegg for stør og produksjon av russisk kaviar. Selskapet renser og gjenbruker 99% av vannet i anlegget.

0

Rekordinteresse for emisjon i Polarfisk

Daglig leder i Polarfisk AS, Anker Bergli, melder om rekordstor interesse for den pågående emisjonen i selskapet. Vi har mottatt mer enn hundre bestillinger siste uke!

0

Emisjon i Polarfisk AS – Frist 6. November

Polarfisk inviterer aksjonærer og andre interesserte til å tegne seg i en ny emisjon på inntil 9 millioner kroner, med tegningsfrist 6. November 2019.

6

Veien videre for Polarfisk AS

Polarfisk er godt i gang med oppdrett av sterlett og russisk stør for produksjon av ekte russisk kaviar. Her kan du lese om planer for Polarfisk AS.

0