Kontakt Polarfisk - Norges eneste produsent av russisk kaviar
Polarfisk ønsker å komme i kontakt med investorer, distributører, forhandlere, restauranter, butikker og andre mulige kunder. Ta kontakt med oss i dag!

Polarfisk er det eneste selskapet i Norge som har konsesjon for oppdrett av stør og produksjon av russisk kaviar for det internasjonale markedet

Norges eneste produsent av eksklusiv russisk kaviar

Vennligst legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt

Norges eneste produsent av russisk kaviar

Polarfisk er nå godt i gang med produksjon og oppdrett av sterlett og russisk stør. Resultatene av klekking og startfôring har vært svært vellykket og bedre enn forventet.

I dag har vi omkring 40.000 størfisk fra 0,3 til 3,5 kilo i størrelse. Fra 2. og 3. klekking har vi en stor biomasse med sterlett yngel. Fisken er aktiv, har god apetitt og god helse.

Polarfisk AS er Norges eneste produsent av en av verdens mest eksklusive matvarer. Vi forventer å kunne påbegynne leveranse i løpet av 2021, og vil gradvis øke produksjonen til 10 tonn per år i 2025.

Ekte russisk kaviar produseres av rognen fra støren i vårt lukkede landbaserte anlegg. Vår produksjon av russisk kaviar og størkjøtt vil være sikker og miljøvennlig.

Dette er Polarfisk

Konsesjon

Polarfisk har fått den første og hittil eneste konsesjon for oppdrett av stør og produksjon av russisk kaviar i Norge

Produksjon

Vår produksjonsmetode bevarer støren i live gjennom dens naturlige levealder. Uttak av rogn skader ikke fisken

Eksklusiv kaviar

russisk kaviar fra stør er en av verdens mest eksklusive matvarer og benyttes til å feire spesielle anledninger

Miljøvennlig

Vårt landbaserte oppdrettsanlegg forurenser ikke miljøet. Vann gjenbrukes og renses før det slippes ut

Produksjonsvolum

Polarfisk forventer å starte leveranse i løpet av 2021. Produksjon kan skaleres opp til over 30 tonn årlig

Internasjonalt

Polarfisk skal levere ekte russisk kaviar på det internasjonale marked. Etterspørsel forventes å øke fremover

Polarfisk søker partnere!

Vi ønsker å komme i kontakt med distributører, forhandlere, restauranter, butikker og andre mulige kunder. Kan du hjelpe oss å bygge vår salgskanal vil vi gjerne snakke med deg!

Dette sier noen av våre aksjonærer

Ann Cecilie Ursin Hilling, Styremedlem og aksjonær i Polarfisk AS

“Polarfisk er et spennende selskap som ønsker å gjøre noe ingen tidligere har gjort i Norge. Ikke bare vil det bli produsert et luksusprodukt som i seg selv vil gi god avkastning, men stør er en stabil oppdrettsart der hele fisken kan utnyttes til det fulle. Samtidig vil vi bidra til å lette presset på en art som er sterkt utrydningstruet. Jeg var ikke i tvil, dette ville jeg være med på!»

– Ann Cecilie Ursin Hilling,
Styremedlem og aksjonær
i Polarfisk AS

Sven-Olai Høyland, aksjonær i Polarfisk AS

“Eg synest det er spennande å investere i eit selskap som går nye vegar. Som første selskap i Norge, satsar Polarfisk AS på produksjon og sal av det unike og eksklusive produktet «russisk kaviar». Det er også viktig at produksjonen kan bidra til å sikre stør mot utrydding. Denne reisa vil eg vere med på!”

– Sven-Olai Høyland,
aksjonær i Polarfisk AS

Anker Bergli, Styreleder, Daglig leder og største aksjonær i Polarfisk AS

“Hver eneste hunnfisk av russisk stør kan i sitt livsløp produsere rogn til produksjon av kaviar til en verdi mellom 300.000 til 500.000 kroner med vår produksjonsmetode. Av ca. 40.000 fisk i anlegget forventer vi omkring 15.000 produksjonsklare gytende hunnfisk. Vi har konsesjon til å femdoble antallet. Jeg vil si en langsiktig investering i Polarfisk kan bli svært lønnsom.”

– Anker Bergli, Styreleder,
Gründer og Daglig leder

i Polarfisk AS

Polarfisk AS søker investorer

Polarfisk skal fortsette å investere i oppdrettsanlegget, resirkulering og rensing av vann, produksjonsprosesser, distribusjon og kompetanse. Selskapet har en pågående emisjon.

Bærekraftig miljøvennlig produksjon

Polarfisk sitt oppdrettsanlegg etter oppgraderinger

Polarfisk sitt landbaserte produksjonsanlegg i Bjærangsfjord i Meløy kommune bygges bærekraftig og miljøvennlig. Anlegget skal ivareta hele næringskjeden fra klekking og produksjon av yngel, samt settefisk av stør. Videre med påvekst til rogn- og matfisk, videreforedling og salg av markedsklare produkter.

Med moderne produksjonsmetoder kan rognen til produksjon av russisk kaviar høstes uten at fisken skades. Fisken produserer mere og bedre rogn etter hvert som den vokser fra 16 til 60 år. Alt avfall fra produksjonen gjenvinnes og vannutslipp renses slik at anlegget ikke forurenser miljøet.

0