Polarfisk forbereder kommersialisering - Polarfisk

Polarfisk forbereder kommersialisering

 In SRM-Article

Til alle aksjonærer i Polarfisk AS

Hasla, 5. Oktober 2020

Polarfisk forbereder kommersialisering

Kjære aksjonær,

Polarfisk er Norges eneste produsent av russisk kaviar og størkjøtt. Selskapet driver et landbasert oppdrettsanlegg for stør. Selskapet har vassdragskonsesjon og Norges eneste konsesjon for oppdrett av stør.

Polarfisk planlegger produksjon og leveranse av 10 tonn størkaviar og 200 tonn størkjøtt i 2025.

Polarfisk har som mange andre virksomheter møtt en rekke utfordringer som følge av Covid-19 pandemien. Selskapet har blant annet måtte utsette import av gytemoden stør og oppstart av produksjon. Vi forventer nå at produksjon av russisk kaviar påbegynnes i løpet av første kvartal 2021.

Polarfisk, ansatte og nære samarbeidspartnere har heldigvis ikke blitt berørt direkte av Covid-19 pandemien.

For å få selskapet trygt gjennom krisen ble bemanningen holdt på et minimum og alle utviklingsaktiviteter lagt i bero i en periode på fem måneder. Utviklingen er nå i gang igjen. Vi har gjennomført viktige investeringer  i oppdrettsanlegget for å forberede kommersialiseringen av selskapet.

Polarfisk AS har en unik kompetanse på stør, store verdier i konsesjoner og et landbasert oppdrettsanlegg som ikke forurenser miljøet. Selskapet har to nye dyktige og erfarne medarbeidere som skal bidra til å ivareta fiskehelse og teknisk anlegg.

I inneværende kvartal skal den oppgraderte oppdrettshall 2 settes i drift med RAS-anlegg. Våren og sommeren 2021 planlegger selskapet å utvide produksjonskapasiteten ved det eksisterende landbaserte oppdrettsanlegget til inntil 3 tonn størkaviar.

Det er fastsatt en investeringsramme på 49 millioner kroner for å nå dette målet.

Polarfisk vil gjennomføre generalforsamling 20. oktober 2020. Som følge av begrensninger i forbindelse med Covid-19 vil vi be aksjonærer om å gi sin fullmakt til styreleder.

Innkalling til generalforsamling med saksliste, fullmaktsskjema og årsregnskap for 2019 vil bli sendt ut en uke før generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen vil Aksjonærene vil bli invitert til å delta i en kapitalutvidelse på inntil 49 millioner kroner.

Styret har utarbeidet et nytt prospekt med planlagte investeringer og utvikling av inntekter og kostnader for den kommende femårsperioden. Investeringene søkes finansiert gjennom offentlig tilskudd og lån, banklån og utvidelse av egenkapitalen.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål.

 

Med vennlig hilsen,

Anker Bergli,
Daglig leder
Polarfisk AS

Tlf: (+47) 476 14 000
Epost: post@polarfisk.com

Comments
 • Ole Johnny Gundersen
  Svar

  Jeg liker dette prosjektet kjempegodt – det er så artig at dere inviterer vanlige folk til å delta på dette eventyret.
  Selv er jeg blant annet utdannet kokk og så potensialet med det samme.
  Det er skikkelig gøy å være med..

  Hilsen
  Ole Johnny Gundersen

LEGG INN KOMMENTAR

0
Oppdrettskar i Hall 2 i Polarfisk sitt oppdrettsanleggPolarfisk med utvidet anlegg og en produksjonskapasitet på 3 tonn størkaviar