Polarfisk hentet 13,5 millioner i ny kapital - Polarfisk

Polarfisk hentet 13,5 millioner i ny kapital

 In SRM-Article

Kapitalutvidelsen i Polarfisk mot slutten av 2019 ble solid overtegnet. Polarfisk hadde forventet å hente 9 millioner, men responsen var overveldende og sluttstrek ble satt 50% over målet. Styret i selskapet valgte å akseptere cirka 4,5 millioner i tegninger fra eksisterende aksjonærer og ytterligere cirka 9 millioner kroner fra nye aksjeeiere.

Meløy, 15. Juni 2020

Polarfisk AS er Norges eneste produsent av eksklusiv russisk kaviar. Selskapet har sikret seg landets eneste konsesjon for oppdrett av stør, samt alle nødvendige tillatelser for produksjon og salg av russisk kaviar.

– Jeg er henrykt over resultatet! sier Anker Bergli, daglig leder og gründer av selskapet. Denne kapitalinnsprøytningen vil sørge for at vi kan ferdigstille hall 2 i anlegget og øke karvolumet 660 kubikkmeter. Med ny kapasitet kan vi holde opptil 35 tonn biomasse.

Polarfisk har kommet godt i gang med oppdrett av sterlett, russisk stør og sibirstør for produksjon av eksklusiv russisk kaviar.

Emisjonsbeløpet skal benyttes til investeringer i det landbaserte oppdrettsanlegget, drift av selskapet og markedsføring av Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar.

Polarfisk har tilsammen investert cirka 35 millioner gjennom kapitalutvidelser i perioden 2015 – 2020. Dette har blitt investert i utvikling av selskapet og anlegget:

  • 10 års forberedelse, forskning og utvikling og opplæring av ansatte
  • Konsesjon for oppdrett av tre størarter
  • Vassdragskonsesjon i Storågavassdraget
  • Bygningsmasse med tekniske installasjoner
  • System for oppdrett av stør, ivaretagelse av fiskehelse og overvåkning av anlegget.
  • Biomasse: 40.000 sterlett og russisk stør i anlegget
  • Anskaffelse av komponenter for RAS anlegg, samt kompetanse og teknikk
  • Karanteneavdeling og påvekstavdeling med karvolum på til sammen 780 kubikkmeter.

Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar

Polarfisk vil påbegynne produksjon i første halvdel av 2021.

Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar

Polarfisk Arctic Black Sturgeon Caviar produseres av rogn fra sibirstør. Smaken ligner på Ossetra kaviar. Perlene er i middels størrelse, med en øm struktur som får kaviaren til å smelte på tungen.

Polarfisk Arctic Gold Sturgeon Caviar lages av rogn fra sterlett. Kaviar fra sterlett har mindre egg med en eksklusiv smak som minner om Sevruga kaviar.

Polarfisk Arctic Diamond Sturgeon Caviar produseres av rogn fra russisk stør og leveres som “malossol” med mindre salt for å fremheve den nøtteaktige smaken. Kaviaren har større, mer gyldne og møre egg og er vår mest eksklusive kaviar. Smaken minner om Beluga kaviar.

Les mer om Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar her.

For å komme raskere i gang med produksjonen, har selskapet nå bestilt en leveranse av cirka to tonn voksen gytemoden hunnfisk av artene sibirstør og russisk stør.

– Vi forventer produksjon av cirka 500 kilo russisk kaviar i løpet av 2021, sier Anker Bergli. Det er en svært viktig milepæl for oss å komme i produksjon og salg. Ved å importere voksen gytemoden fisk kan vi fremskynde produksjon og salg.

Begynner å ta bestillinger

Polarfisk har forberedt en ny nettbutikk som har blitt lansert. I nettbutikken kan man forhåndsbestille selskapets produkter.

Polarfisk vil varsle mottakeren når produksjonen er i gang og det er cirka en måned igjen til produktet kan leveres.

– Det skal bli godt å endelig komme i gang med salg og leveranser, sier Anker Bergli. Vi har alt på plass for å levere en russisk kaviar med absolutt ypperste kvalitet! Jeg ser særlig fram til å få høre tilbakemeldinger fra våre kunder og partnere! Vi håper å kunne produsere omkring 500 kilo caviar i løpet av 2021 dersom alt går som planlagt.

Etter hvert vil selskapet fylle nettbutikken med andre relaterte produkter.

Vil investere i anlegg, drift og markedsføring

Den friske kapitalen skal benyttes til investeringer i oppdrettsanlegget, driftskostnader og markedsføring av Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar.

Polarfisk forventer å være i drift i ny oppdrettshall, med et nytt resirkuleringsanlegg (RAS) som renser vannet og gjenbruker inntil 99% av vannet i anlegget. Sammen med en industriell varmepumpe forventer Polarfisk at energiforbruket blir mer enn halvert.

– Optimal vanntemperatur for tilvekst i biomassen er 18 – 22 grader, sier Anker Bergli. Vannet vi henter fra vassdraget holder bare 1 – 12 grader avhengig av årstid, så det er helt avgjørende at vi kan rense og gjenbruke vannet.

Fra investeringer i produksjonshall 2 - Nye oppdrettskar installeres

Fra investeringer i produksjonshall 2 – Nye oppdrettskar installeres

Det er satt av cirka 6 millioner fra emisjonen til investeringer i det landbaserte lukkede anlegget. Dette skal gå til å klargjøre “hall 2” i anlegget.

– Hall 2 kan huse omkring 35 tonn med biomasse når den er i drift i løpet av 2020.

Polarfisk jobber med planer for å utvide produksjonskapasiteten ytterligere og vil i begynnelsen av 2021 oppgradere Hall 1, samt andre nødvendige investeringer for å komme i produksjon og salg. Anlegget vil da ha en produksjonskapasitet på omkring 3 tonn størkaviar per år.

I 2022 håper selskapet å ha et nytt anlegg på 12.000 kvadratmeter klart.

Selskapet vil også øke bemanningen etterhvert som biomassen øker. I første omgang planlegges det 2-3 nyansettelser.

Så er det salg og markedsføring som har fokus.

– Vi vil fokusere mer og mer energi på salg og markedsføring etterhvert som produksjonskapasiteten øker, sier Anker Bergli. I første omgang vil vi forsøke å nå ut til mulige kunder i Norge, men ambisjonen på sikt er å bli en tydelig aktør internasjonalt. Vi har allerede sikret oss en distributør som leverer sjømat til omkring 100 internasjonale “high-end” restauranter og vurderer online-plattformer som Amazon.

Polarfisk vil selge kaviar gjennom distributører, forhandlere, matkjeder og restauranter, samt direkte til konsumenter gjennom sin egen nettbutikk.

Her kan du forhåndsbestille Polarfisk Arctic Sturgeon Caviar

LEGG INN KOMMENTAR

0
Polarfisk vil selge russisk kaviar for 220 millionerEtt av de nye oppdrettskarene i Polarfisk sitt oppdrettsanlegg