Stør-selskapet Polarfisk jakter nye investorer til luksuskaviar - Polarfisk

Stør-selskapet Polarfisk jakter nye investorer til luksuskaviar

 In Nyheter, SRM-Article

Meløy-selskapet ønsker å utvide kapitalen med inntil 49 millioner kroner. Håper å produsere 500 kilo russisk kaviar neste år.

PRESSEOMTALE: Intrafish / Dagens Næringsliv: 2. desember 2020 Av Marthe Njåstad

Polarfisk gjengir et utdrag av artikkelen – se link nedenfor for full artikkel.

Selskapet gjennomfører nå en rettet emisjon til eksisterende aksjonærer som er åpen frem til 07. desember.

Styret har vedtatt fullmakt til å utvide med inntil syv millioner aksjer.

Kursen er fastsatt til syv kroner per aksjer. Noe som verdsetter Polarfisk til 132,78 millioner kroner før emisjonen.

Selskapet ønsker å utvide kapitalen i første omgang med inntil 49 millioner kroner gjennom aksjekapitalinnskudd, offentlig finansiering og eventuelle grønne obligasjoner.

Noen sitater fra Anker Bergli fra artikkelen:

– Jeg har aldri vært mer optimistisk. Det er et fabelaktig prosjekt å jobbe med. Vi har tro på at det blir en stor, god og lønnsom bedrift.

– Vi må gå trinnvis frem. Vi er kommet inn i en kommersialiseringsfase. Den er viktig å videreutvikle nå. Videre skal vi inn i en eskaleringsfase neste år og utover. Jeg håper og tror at vi kan være i gang med produksjonen av kaviar i andre kvartal 2021.

– Jeg har ønsket en ny og innovativ styreleder lenge, en som kunne være god nok til å håndtere videre utvikling av selskapet og slik at jeg kunne få avløsning selv. Det blir mye arbeid for meg. Det er veldig bra for selskapet å få nytt blod inn der.

Les artikkelen i sin helhet på Intrafish.

Vi gjør oppmerksom på at det feilaktig i artikkelen fremgår at “Styret har også gitt fullmakt til å ta opp konvertibelt lån på inntil 100 millioner kroner.” Se prospekt for detaljer om styrets fullmakt.

LEGG INN KOMMENTAR

0
Polarfisk med utvidet anlegg og en produksjonskapasitet på 3 tonn størkaviarLeveranse av tanker til Polarfisk sitt resirkuleringsanlegg (RAS) som reduserer energiforbruk og renser vannet i anlegget