Viktig Milepæl - Trenger Kapital - Polarfisk

Viktig Milepæl – Trenger Kapital

 In Nyheter

Først fikk han Norges første konsesjon i sitt slag – nå har Anker Bergli og hans Polarfisk AS nådd en ny milepæl. Nemlig 70.000 sprell levende fisk av typen eksklusiv stør. Men nå trenges stor-kapital.

De to industrihallene i Bjærangen i Meløy ser riktignok slitne ut, men er tak for det som kan bli voldsomme verdier. Inne i oppdrettskarene svømmer nemlig store mengder fisk av typen stør. Nå viser gründeren dem stolt fram for Meløys omstillingsledere.

– Med denne støren skal vi kunne produsere caviar og fiskefilet til eksklusive restauranter i hele verden, fra 2019, forteller Anker Bergli.

Denne dagen har han besøk av styreleder og daglig leder i Meløy Utvikling KF – Sigurd Stormo og Stine Estensen. MU-rådgiver Finn Nordmo og styreleder Leif Kristiansen i Meløy Næringsutvikling AS er også med, og får vite mer om stør.

Når støren er moden for å levere rogn, skal denne bli til eksklusiv caviar som kan selges i verdensmarkedet for mange tusen kroner pr. kilo.

 

framtidig caviar produksjon

Havbruksgründer Anker Bergli kan nå vise fram stør i vekst mot framtidig caviar-produksjon. Nå har han dialog med Meløy Utvikling, som på våre bilder er på besøk i produksjonshallene i Bjærangen i Meløy. Vi ser styreleder Sigurd Stormo og daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling

Trenger stor kapital

– I høst har vi hentet inn mer kapital fra eierne, slik at vi kan videreføre driften. Men nå trenger vi mye kapital, helst fra investorer som tenker langsiktig investering, for å gjøre full utbygging. Håpet er at vi om ett-par år er klar til å starte produksjon mot fem tonn caviar i året, og så 10 tonn noen år senere, forklarer Anker Bergli.

 

64-åringen har lagt ned uttallige arbeidstimer i om lag fem år så langt for å realisere satsingen på stør. Resultatet er så langt landets aller første konsesjon for slikt oppdrett, og for produksjon av kaviar. Og ikke minst de 70.000 sprell levende individene som står i anleggene til hans Polarfisk i Søndre Meløy.

Underveis har Anker selv skaffet seg bachelorgrad innen havbruk, og har i vinter dialog med Meløy Utvikling KF for å realisere bedriften for alvor. De langsiktige målene i forretningsplanen er omsetning og mange nye arbeidsplasser.

Ønsker seg Glomfjord

– Det perfekte bygget for oss er det tidligere SiC-bygget i Glomfjord, røper Bergli.

Polarfisk AS må nemlig velge: bygge nytt i Bjærangfjord, eller kjøpe lokaler som tilfredsstiller kravene til produksjon av et luksusprodukt til kravstore kunder. Det over 20 meter høye bygget i industriparken åpner for å bygge inn flere nivåer

Støren er en bunnfisk, som betyr stort arealbehov. Bygget har også tipp-topp laboratorium, garderober, kontorer og løsning for avfallshåndtering.

– Vi blir dessuten avhengig av tekniske tjenester på et nivå som Glomfjord-miljøet har. Og vi må attraktive bostedsområder for folkene vi skal trekke til oss – de må ha høy kompetanse. Vi må også kunne serve og ta imot kundene på en bedre måte enn vi kan i dag, sier Bergli.

Både etablering i Glomfjord og bygging av produksjonen er imidlertid avhengig av flere titalls millioner kroner. Det krevende arbeidet med å hente inn kapital pågår nå, og Innovasjon Norge inviteres inn for å bidra

Polarfisk AS

  • Stiftet i 2009 under navnet Polarsmolt, og eies av Anker Gerhard Bergli (f. 1953) og om lag 150 småaksjonærer. Disse har til nå skutt inn om lag sju millioner kroner i kapital.
  • Bergli er selv daglig leder, mens styreleder er Jon Vestengen (f. 1977), som er fabrikksjef for Pelagia Bodø Sildoljefabrikk. I styret sitter også Ann Cecilie Hilling, som har mastergrad i akvakultur.
  • Bedriften har i dag to ansatte i tillegg til Bergli, nemlig sivilingeniør Lasse Buvik fra Bodø og Domika Clark fra Canada, som har havbruksutdanning.
  • 2016 var første året med ordinære driftsinntekter – om lag 300.000 kroner. Fjoråret gav et negativt driftsresultat på om lag 1,7 millioner kroner.

Denne saken er hentet fra desemberutgaven av Ny Næring, profileringsbladet for regionens næringsliv.

LEGG INN KOMMENTAR

0
Gullkantet kaviar-eventyrInformasjonsbrev fra Polarfisk AS. Kan være klar til å starte industriell produksjon av eksklusiv «russisk» caviar innen utgangen av 2019.